OM

Mitt navn er Steinar Laumann.  Jeg ble født i Akershus i 1973.

Motsetningen i bevegelse vs stillstand, eventuelt tilsynelatende stagnasjon, er interessant.

Jeg jobber med å forstå relasjonen mellom Veien, Stedet og Oss. Hver for seg, og satt opp mot hverandre. Hvordan forholder vi oss til disse relasjonene, i en tid der alt fra privatliv, arbeidsliv og samfunnsstrukturer stadig blir mer flytende, uhåndgripelige og usikre?

Hvordan påvirkes vi av en handling når vi utfører den? Må verkstedet ha en lokasjon, og kan det være et verk i seg selv?

Som mangeårig brefører, turleder og utdannet tømrer og
kunstner utforsker jeg spennet mellom en stadig forflytning (veien/handlingen) og ønsket om rotfeste (verkstedet).

Interessen for nevnte tema og mangelen på rotfeste gjør at mine verk ofte blir formet som, enten en handling, eller et interaktivt verksted, men også som lyd og videoinstallasjoner. Noen ganger en kombinasjon.