[lydverk]beckett: for en balje, en bunker en brønn [ikke en varde] (2013)

Kasbah_F15_24copy

Samarbeidsprosjekt med Theodor Barth
på gruppeutstilling initiert av Hans Hamid Rasmussen : Kasbah walking I & II ved F15 i Moss 2013

Det var elleve små jackplugg hull rundt i den labyrintiske konstruksjonen.
Sammen fortalte de en historie. For best lytteropplevelse bør man bruke hodetelefoner.