The Course of the Glacier (2013)

90 99 27 2mindreI 2013 arrangerte jeg ”The Course of the Glacier” i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo. Happeningen foregikk på Nigardsbreen i Jostedal. Den sammenlignet brevandring med kunstnerisk
refleksjon. Teoretikere, studenter og lærere ble invitert til å bevege seg på isen og deretter, som en videre konsekvens av bevegelsen, tenke og reflektere sammen. Spørsmål vi stilte oss var blant annet disse:

  • Hvilke konsekvenser får veivalgene brevandreren gjør på breen for hans videre ferd?
  • Hvordan er den siste i en rekke avhengig av den første, og omvendt?

24

31copy