Usynlige tråden (2012…)

klokke

Denne messingbollen er i en prosess til å bli en klokke som tikker/slår 1 gang i timen. Følg med på fortsettelsen